Košarac: Dodatni impuls u stabilnosti elektroenergetskog sistema BiH

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac pozdravio je usvajanje Odluke o odobrenju maksimalno moguće snage prihvata iz obnovljivih izvora električne energije u elektroenergetski sistem BiH, čime je važeća kvota povećana sa dosadašnjih 460 MW na 840 MW za vjetroelektrane, odnosno sa 400 MW na 825 MW za fotonaponske elektrane.

Odluku je usvojila Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) na prijedlog Nezavisnog operatora sistema u BiH (NOS), uz podršku i aktivno učestvovanje predstavnika Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

– Ova odluka je produkt zajedničkih aktivnosti Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, DERK-a i NOS-a BiH, čime će se na zadovoljstvo velikog broja investitora omogućiti integracija značajnih instalisanih kapaciteta iz obnovljivih izvora električne energije. Na taj način će se u budućnosti udio obnovljivih izvora u proizvodnom miksu BiH značajno povećati, a ujedno će se i smanjiti emisije stakleničkih gasova, što je i obaveza BiH preuzeta Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju EU u dijelu obaveza koje se odnose na energetsku tranziciju, kao i politika Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH – istaknuo je ministar Košarac.

Dodao je da, osim brojnih benefita iz domena ekologije, integracijom obnovljivih izvora električne energije zahtjevima potrošnje može se odgovoriti na lokalnom nivou, čime se daje dodatni impuls u stabilnosti elektroenergetskog sistema BiH i njegovoj fleksibilnosti.

– Također, neupitno je da će investiranje u projekte obnovljive energije dovesti i do otvaranja novih radnih mjesta i poboljšanja ukupne poslovne klime u BiH – kazao je ministar Košarac.

On je uputio apel svim institucijama da, u okvirima svojih nadležnosti, preduzimaju aktivnosti koje su usmjerene na povećanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora – saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Biznis.ba / FENA