Na privatizaciju u TK čeka još 34 preduzeća

Vlada Tuzlanskog kantona na posljednjoj sjednici usvojila je Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za period januar – jun 2022. godine.

Direktor Kantonalne agencije za privatizaciju Admir Čavalić istakao je da je urađena i revizija poslovanja za 2021. godinu kojom nisu utvrđeni bilo kakvi nedostaci.

– Bitno je istaći, kada je u pitanju izvještaj, da su neke kompanije brisane iz našeg registra i trenutno imamo 34 neprivatizirana preduzeća. Još uvijek je aktuelna prodaja poslovnih prostora kompanija sa područja Brčko distrikta i RS-a i ono što je najbitnije je da nismo izgubili ni jedan sudski spor, a riječ je sudskim sporovima sa milionskim iznosima – kaže Čavalić.

Finansijski gledano u prvih šest mjeseci 2022. godine nije bilo povećanja troškova, izuzev određenih materijalnih troškova.

– Prodali smo stan u tuzlanskom naselju Stupine, koj je bio u vlasništvu agencije nekih 20-ak godina, u iznosu preko 200.000 KM. Krenuli smo s idejom o transformaciji Kantonalne agencije za privatizaciju ka Agenciji za privatizaciju i investicije. To ne radimo napamet, to radimo po uzoru na Kanton Sarajevo, oni su to uradili početkom godine i to bi mogla biti dobra priča u kontekstu privlačenja investicija kako domaćih tako i inostranih na području TK i mislim da je to najzanimljivija stavka kada je u pitanju polugodišnji izvještaj – kaže Čavalić.

Ukoliko ideja o transformaciji zaživi Čavalić smatra da Agencija za privatizaciju i investicije ne smije postati birokratsko tijelo već mora biti funkcionalna agencija s ciljem privlačenja što više investicija u Tuzlanski kanton.

 

(fena)