FBiH u januaru naplatila skoro 30 miliona KM javnih prihoda više nego isti mjesec 2018.

U januaru 2019. godine u odnosu na januar 2018. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 10.815.628 KM, ili iskazano u procentu za 8,49%.
U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

– poreza na dobit u iznosu od 20.760.461 KM, što je više za 18,63 % ili 3.259.856 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 19,98 % ili za 2.638.290 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 14,47 % ili za 621.566 KM;

– porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 16.701.816 KM, što je više za 0,03% ili za 5.786 KM;

– ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 90.372 KM što je za 41,29% ili za 63.555 KM manje;

– porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 38.045.277 KM, što je povećanje za 15,90% ili za 5.220.351 KM;

naknade i takse naplaćene su u iznosu od 39.020.163 KM, što je povećanje za 0,69% ili za 267.445 KM.

Uplate javnih prihoda po kantonima, u januaru 2019. godine, u odnosu na januar 2018.godine

Uplate javnih prihoda po kantonima, u januaru 2019. godine, u odnosu na januar 2018.godine

U januaru 2019. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od 276.005.631 KM, što u odnosu na januar 2018. godine predstavlja povećanje za 18.958.509 KM ili iskazano u procentu za 7,38 %.

Naplaćeni doprinosi u januaru 2019.godine iznose:
doprinosi za PIO/MIO 156.724.537 KM;
doprinosi za zdravstveno osiguranje 106.896.518 KM;
doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 12.384.576 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.1.2019. godine je 523.461 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

Biznis.ba / Klix.ba