Šta pandemija koronavirusa znači za komercijalne ugovore

Online platforma Diasporainvest.ba koja se realizira uz podršku USAID Projekta “Diaspora Invest” donosi analizu koja daje neke od odgovora na pitanja vezana za komercijalne ugovore i šta pandemija koronavirusa znači za njih?

Sektor turizma i ugostiteljstva koji uključuje hotele, barove, restorane te kina je najviše pogođen, posebno u područjima gdje postoje restrikcije. Maloprodajne trgovine će također imati velike posljedice na poslovanje, dok mnogi pokušavaju smanjiti negativne efekte koliko god mogu. Jedno od ključnih pitanja za gore navedene sektore je pitanje plaćanja zakupa i šta se dešava s tim dok su na snazi mnogobrojne naredbe vlade kojima se zabranjuje obavljanje djelatnosti? Da li su dužni da plaćaju zakupninu ili su oslobođeni plaćanja jer zbog objektivnih razloga ne mogu koristiti poslovne prostorije? Da li se pandemija smatra višom silom ili promijenjenim okolnostima?

“U ovom trenutku na raspolaganju vam stoje dva instituta kako se ovaj problem može tumačiti u skladu s važećim zakonima, institut “više sile” ili “promijenjenih okolnosti”. Viša sila je uobičajena klauzula koja oslobađa dvije strane od njihovih obaveza i/ili dugova u slučaju kada nepredviđeni događaji ili okolnosti koje su izvan kontrole stranaka poput rata, štrajka, pobuna, zločina, pandemije ili prirodnih dejstava (uragana, poplava, zemljotresa, vulkanskih erupcija itd.) sprečavaju dvije strane da ispune svoje obaveze propisane ugovorom. Obično stranke kada uključe odredbu o višoj sili mijenjaju/definišu/prilagođavaju zakonski standard onome što odgovara potrebama njihovog odnosa. U odsustvu takve ugovorne odredbe se primjenjuje institut više sile (ili drugi odgovarajući institut) primjenjivog prava”, dodaju u analizi Diasporainvest.ba.

U praksi, većina klauzula više sile ne isključuje u potpunosti neispunjavanje obaveze jedne ugovorne strane, ali se odnosi samo na period trajanja više sile. Pojava više sile je nepredvidiva i neizbježna i nije rezultat djelovanja ugovornih strana, što sprječava ili čini nemogućim izvršavanje obaveza propisanih ugovorom. Klauzula omogućava stranci koja nije u stanju da ispuni ugovorene obaveze zbog ekstremnih pojava da proglasi “višu silu” i bude oslobođena od ispunjavanja ugovorenih obaveza.

“Da li se pandemija koronavirusa kvalificira kao viša sila? Nije jasno hoće li pandemija koronavirusa ili vladine restrikcije potpasti pod klauzulu više sile. To zavisi od specifičnosti prilikom formulisanja klauzule u ugovoru te stranci preostaje da se osloni na to da pojava koronavirusa potpada pod klauzulu više sile. Također zavisi od primjenjivog prava na ugovor kod poslovanja sa inostranim partnerima. Iako su slične odredbe, određeni sistemi poznaju varijacije ovog instituta koje mogu imati uticaja na ishod analize da li se u konkretnim okolnostima koronavirusa i reakcije vlada mogu smatrati višom silom, promijenjenim okolnostima, i sl. Trenutna praksa Vanjskotrgovinske komore BiH izdavanja potvrde o višoj sili ukazuje na mogućnost tumačenja trenutnih restrikcija kao situacijom u kojoj su nastupile okolnosti više sile”, napominju na Diasporainvest.ba.

Vanjskotrgovinska komora BiH je obavijestila sve kompanije da izdaje potvrdu o višoj sili koja služi firmama za dokazivanje partnerima nemogućnosti ispunjavanja obaveza proisteklih iz ugovornih odnosa iz objektivnih razloga, odnosno razloga na koje ona nije mogla utjecati i koje nije mogla predvidjeti. Vanjskotrgovinska komora ovom potvrdom nastoji olakšati našim kompanijama dokazivanje ovog instituta. Nije zakonska obaveza, ali je preporučiljivo.

“Dakle, ako se ostvare pretpostavke primjene odredaba o višoj sili, na raspolaganju su dvije opcije, obustavljanje ispunjenja obaveza ili raskid ugovora. Viša sila je tipičan razlog oslobađanja odgovornosti za štetu, odnosno da ne postoji odgovornost za štetu ugovornom partneru ako usluga ili roba nije isporučena na vrijeme. Međutim, bitno je naglasiti da oštećena strana i dalje ima pravo da sudskim/atrbitražnim putem dokazuje da se nastala šteta mogla otkloniti i da izvanredno stanje nije moglo utjecati na ispunjenje ugovorne obaveze, o čemu će odlučivati sud ili arbitražom, ako je ugovorena”, dodaju iz Diasporainvest.ba.

S druge strane, promijenjene okolnosti postoje ako poslije zaključenja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očigledno da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi, po opštem mišljenju, bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno, strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine. Međutim, zakon ostavlja strankama na raspolaganju mogućnost da ostave ugovor na snazi ako druga ugovorna strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uslovi ugovora pravično izmijene. Obzirom na koronavirus krizu, može se očekivati da se ugovorne strane nastojati mirnim putem rješavati svoje ugovorne odnose u najboljem interesu obje strane.

“U svakom slučaju, ne postoji sudska praksa koja može dati odgovor kakav će biti stav suda pogledu pravnih pitanja koji će se javiti nakon krize. Šta bi kompanije trenutno trebale da razmatraju? Za početak, trebali biste provjeriti bitne elemente ugovora da bi ustanovili: da klauzula više sile postoji; provjeriti vjerovatnost da li koronavirus i s njim povezane mjere potpadaju pod okvir više sile; da li je ugovoreno BiH ili neko drugo pravo, uticaj zakonskih odredaba i takvog zakona na tumačenje ugovora; da li se koraci za ublažavanje štete i alternativna sredstva mogu uzeti u obzir u okviru ugovora; potencijalne posljedice kršenja ugovora; kako odredbe više sile utiču na odštetu i odredbe raskidanja ugovora; da li vaša polica osiguranja pokriva potencijalne gubitke”, dodaju iz Diasporainvest.ba.

Pripremite se da druga strana negira klauzulu više sile/pokušava je zaobići i šta bi to moglo značiti za vašu kompaniju iz poslovne perspektive. Uzmite u obzir da bi nesuglasice mogle dovesti do potencijalne štete u poslovnim odnosima ili čak postojanja odgovornosti za odštetu.

“Međutim, šta ako niste ugovorili klauzulu više sile? Prva mogućnost jeste pregovaranja odredbi ugovora oko ispunjavanja obaveza i izmjena ugovora, jer je i druga ugovorna strana pogođena, te je moguće naći rješenje koje bi objema stranama odgovarale. A druga mogućnost, jeste raskid ugovora. Nastupanje okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, ugovorna strana može zahtijevati da se ugovor raskine. Napominjemo da se ne može pozivati na promijenjene okolnosti ako su nastupile po isteku roka određenog za ispunjenje obaveze. Kako bi se izbjegla odgovornost za štetu, bitno je da odmah obavijestite drugu ugovornu stranu čim saznate da su takve okolnosti nastupile i da saopštite svoju namjeru da raskinete ugovor. Ako to ne učinite, odgovarat ćete za štetu koju je druga ugovorna strana pretrpjela zbog toga što joj namjera da raskinete ugovor nije bio na vrijeme saopštena. Vodite računa da provjerite način obavještenja o raskidu ugovora koji ste definisali u ugovoru, kako druga ugovorna strana ne bi pobijala raskid ugovora iz formalnih razloga. Druga mogućnost koju ovaj institut nudi jeste da druga ugovorna strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uslovi ugovora pravično izmijene”, dodaju u analizi.

Šta trebate uraditi u slučaju neke buduće pandemije i sličnih okolnosti? Osigurajte ugovore za nepredviđene situacije, uključite klauzulu više sile u sve vaše stare i nove ugovore i nastojte da navedete konkretne ishode u slučaju pandemije ili vladinih restriktivnih mjera u vezi s njima. Ovo znači da ćete morati mijenjati postojeće ugovore i pregovarati o njima s partnerima. Sadržaje web-platforme Diasporainvest.ba realizira “Restart”, uz podršku USAID Projekta “Diaspora Invest” i Biznis centra bh. dijaspore. Analize i savjeti poslodavcima su dijelom posebnih aktivnosti podrške u okviru odgovora USAID Projekta “Diaspora Invest” na pandemiju koronavirusvirusa. U okviru njihovih aktivnosti, produžen je poziv za podnošenje aplikacija za bespovratna sredstva (do 15. aprila).

Biznis.ba / Klix.ba