BiH

Hrnjić s predstavnicima Svjetske banke u BiH o Projektu modernizacije vodnih usluga u BiH

Autor: Biznis.ba
Hrnjić s predstavnicima Svjetske banke u BiH o Projektu modernizacije vodnih usluga u BiH

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić sastao se danas sa predstavnicima Svjetske banke u Bosni i Hercegovini, naveo je  Ured Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću pozivajući se na saopćenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Razgovarano je o Projektu modernizacije vodnih usluga u BiH, čija je vrijednost veća od 100 miliona KM, koji ima za cilj jačanje institucionalnog, finansijskog i pravnog okvira i kapaciteta u sektoru voda i komunalne djelatnosti, s namjerom osiguranja održivosti investicija u infrastrukturu.

Krajnji dužnici po ovom kreditnom zaduženju Svjetske banke su općine iz Federacije BiH koje budu uključene u navedeni projekt, a Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je nadležno za implementaciju projekata posredstvom jedne od svojih projektnih jedinica.

Na sastanku je istaknuto da je projekt uključen u Program javnih investicija Federacije BiH te da će u prvoj fazi učestvovati četiri jedinice lokalne samouprave iz Federacije BiH.

Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je saopćeno da je razgovarano i o operativnim aktivnostima koje uključuju formiranje jedinice za praćenje projekta, izradu operativnog priručnika te osiguranju sredstava za tehničku pomoć u realizaciji projekta kao i uspostavljanje kontakta sa lokalnim zajednicama koje su iskazale interes za učešće u ovom projektu.

- Ovim projektom je predviđeno da jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH apliciraju na kreditna sredstva u iznosu od blizu 50 miliona KM. Projekat ima za cilj doprinijeti unapređenju institucionalnih kapaciteta za modernizaciju sektora vodnih usluga, pružiti  podršku jačanju kapaciteta na lokalnom nivou, te poboljšati infrastrukturu u lokalnim zajednicama - kazao je ministar Hrnjić.

Projekt će trajati do 2027. godine, a jedinice lokalne samouprave kreditna zaduženja mogu otplaćivati do 32 godine i s odgodom plaćanja od sedam godina.

Biznis.ba