BiH

Primorac: Prva grupa nove generacije kontrolora zračnog prometa završila obuku

Autor: Biznis.ba
Primorac: Prva grupa nove generacije kontrolora zračnog prometa završila obuku

Nabavkom suvremenog sistema (VCS - Voice communication System) koji omogućuje kontrolorima zračnog prometa govornu komunikaciju sa pilotima, sa susjednim centrima kontrole zračnog prometa i drugim službama od interesa za kontrolu zračnog prometa, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (BHANSA) nastavlja intenzivne aktivnosti kako bi što prije bili ispunjeni uvjeti za preuzimanje pune kontrole u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine.

Osim VCS sistema, BHANSA je pri samom kraju procesa nabave izmjena i dopuna VHF / UHF sistema koje omogućuju proširivanje zona pokrivanja radio signalom na gornje dijelove zračnog prostora BiH.

Intenzivno se radi i na obuci neophodnog stručnog kadra. U Helsinkiju je uspješno završena obuka prvih sedam polaznika nove generacije kontrolora zračnog prometa za BHANSA-u. Od početne grupe studenata, ukupno 9 članova ostaje na osposobljavanju u jedinici kontrole zračnog prometa s partnerima iz ANS Finske, SMATSA i Croatia Control.

- Mi smo više nego zadovoljni rezultatom. Nakon više od 16 mjeseci školovanja u CANI i ANS Finska, studenti vide kako se njihov trud ostvaruje, a ja sam veoma sretna zbog njih. Ovaj projekt kojim upravlja ANS CR i okuplja 6 ANSP-a je uistinu jedinstven u svom djelokrugu i uspjeh ove prve skupine pokazuje da smo na pravom putu - izjavila je Jana Navratilova, direktorica Jedinice za ATM obuku i poslovanje jedinice u zračnoj plovidbi Češke Republike.

Projekt kojeg vodi Czech Air Navigation Institute (CANI) ima za cilj osposobljavanje do 69 bh. kontrolora tijekom perioda od tri godine.

- Po završetku tog projekta BHANSA će biti u mogućnosti preuzeti odgovornost za pružanje usluga u zračnoj plovidbi u gornjem zračnom prostoru BiH. Naravno, formalni preduvjet za to je potpisivanje međudržavnih sporazuma sa susjednim državama Srbijom, Crnom Gorom i Hrvatskom i nadamo se da će Predsjedništvo BiH što prije odobriti nacrt za pregovore kako bi oni što prije počeli i kako predviđeni rokovi za preuzimanje pune kontrole nad našim zračnim prostorom ne bi došli u pitanje - upozorava direktor BHANSA-e Davorin Primorac.

Biznis.ba / FENA