Uspostavljanjem kreditne linije unutar Razvojne banke lakše do sredstava EU fondova

Unutar Razvojne banke FBiH uspostavljena je kreditna linija za predfinanciranje i sufinanciranje EU projekata na lokalnoj razini i ta kreditna linije je operativna tako da općine i gradovi već mogu povlačiti sredstva, istaknuto je na zajedničkoj sjednici komisija Saveza općina i gradova (SOG) Federacije BiH koja je održana u utorak u Mostaru.

Viši suradnik za financijska pitanja SOG-a FBiH Halko Basarić istaknuo je kako kamatu u cijelosti subvencionirana Federalno ministarstvo financija tako da su to sredstva s vrlo niskim troškovima za općine i gradove.

– Nadamo se da ćemo uspostavljanjem ove kreditne linije pomoći apsorpciji EU fondova na lokalnoj razini, a posebno imajući u vidu da ćemo uskoro dobiti kandidacijski status što će nam omogućiti pristup malo većim EU sredstvima, pogotovo imajući u vidu IPA III sredstva koja će nam stajati na raspolaganju – istaknuo je Basarić.

Podsjetio je kako je SOG FBiH duže vremensko razdoblje angažiran kako bi pomogao gradovima i općinama prilikom apliciranja na međunarodne fondove, prije svega EU fondove, te da je suradnjom Razvojne banke i Federalnog ministarstva financija unutar Razvojne banke FBiH uspostavljena spomenuta kreditna linija.

Na dnevnom redu današnje zajedničke sjednice SOG-a nalazi se i informacija vezana za Radnu grupu za izradu metodologije raspodjele i pripadnosti javnih prihoda u FBiH.

Basarić je pojasnio kako je Vlada Federacije BiH uspostavila Radnu grupu koja za cilj ima izradu nove metodologije raspodjele i pripadnosti javnih prihoda u FBiH, a SOG FBiH ima predstavnika u toj grupi.

SOG FBIH je u proteklih 15 godina upućivao više inicijativa vezanih za izmjenu nekih zakonskih rješenja.

– Jedna je pitanje indirektnog vraćanja vanjskog duga od općina i gradova u FBiH što je problem na koji Savez ukazuje već duže vremensko razdoblje, jer se na taj način smanjuju raspoloživa sredstva za raspodjelu između općina i gradova. Drugi problem na koji je SOG FBiH ukazivao je da se male općine moraju zaštiti na način da one moraju imati na raspolaganju minimum sredstava kako bi mogle isporučiti one usluge građanima koje su im stavljene u nadležnosti kroz zakon u Federaciji BiH – istaknuo je Basarić.

Danas je tijekom sjednice prezentirana Studija o prenesenim nadležnostima jedinicama lokalne samouprave.

Direktorica SOG-a FBiH Vesna Travljanin istaknula je kako prenošenja nadležnosti bez sredstava nije u suglasju sa Zakonom o principima lokalne samouprave i ostalim pozitivnim zakonskim propisima.

– U SOG-u FBiH smo pokrenuli kod Ustavnog suda Federacije BiH pitanje povrede prava na lokalnu samoupravu, jer je kad je donesen Zakon o računovodstvu i reviziji nismo konzultirani kao što smo trebali i morali biti jer je općinama i gradovima nametnuta vanjska revizija. Općine i gradovi smatraju da je to bespotrebni teret jer već imaju unutarnju reviziju – zaključila je Travljanin.

Na sjednici sudjeluju članovi Komisije za ustavna i zakonodavna pitanja, Komisije za ekonomski razvoj općina i gradova i financije, Komisije za imovinska pitanja, prostorno uređenje, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu životnog okoliša, te Komisije za razvoj i unaprijeđenje lokalne samouprave.

(fena)