Vlada FBiH: Skoro 4,7 miliona KM za uvezivanje staža radnicima rudnika

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku kojom za četiri rudnika uglja iz sastava Koncerna Elektroprivrede BiH odobrava ukupno 4.694.815,15 KM za uvezivanje radnog staža za 131 radnika.

Od ovog iznosa 2.705.147,01 KM odnosi se na uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO/MIO za 75 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje, te 1.989.668,14 KM za 56 radnika kojima su uplaćena sredstva po sudskim presudama, a nisu stekli uslove za penzionisanje.

Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla odobreno je uvezivanje radnog staža za 27 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 769.165,43 KM, a Rudniku mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj za uvezivanje radnog staža 27 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje iznos od 901.315 KM, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza odobreno je uvezivanje radnog staža za osam radnika koji su stekli uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 413.845,77 KM, te još 1.442.358,02 KM za uvezivanje radnog staža za uplaćena sredstva po sudskim presudama za 39 radnika koji nisu stekli uslove za penzionisanje.

Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica odobreno je 620.820,81 KM za uvezivanje radnog staža za 13 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje, te 547.310,12 KM za uvezivanje radnog staža za uplaćena sredstva po sudskim presudama za 17 radnika koji nisu stekli uslove za penzionisanje.

Ovi iznosi bit će isplaćeni iz sredstava zavisnih društava – rudnika uglja u Koncernu EP BiH, a obezbijeđenih Odlukom o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima – rudnicima uglja od strane JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo od 25.5.2021. godine.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Elektroprivreda BiH, rudnici uglja u Koncernu EP BiH, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Porezna uprava FBiH.

Danas je, također, dopunjena Odluka o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima zavisnih društava – rudnici uglja u Koncernu EP BiH.

USVOJEN IZVJEŠTAJ ZA 2021.: NAMJENSKI UTROŠENA SREDSTVA ZA UVEZIVANJE RADNOG STAŽA U JAVNIM PREDUZEĆIMA

Vlada FBiH je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava za uvezivanje radnog staža u javnim preduzećima u prošloj godini.

Riječ je o sredstvima dodijeljenim putem javnog poziva Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije iz Programa utroška sredstava utvrđenih prošlogodišnjim budžetom na ime subvencija javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža Ukupno dodijeljena sredstva za penzionisanje 93 radnika iznosila su 1.628.171,71 KM.

Programom je bilo utvrđeno da se sredstva odnose na izmirenje dugovanja preduzeća za neuplaćene doprinose samo na osnovu PIO/MIO zaposlenicima koji su stekli uslove za odlazak u penziju ili će ih steći do dana podnošenja zahtjeva.

Nadzor je izvršila Komisija za praćenje i evaluaciju utroška sredstava dodijeljenih putem javnog poziva za kandidovanje prema utvrđenim kriterijima, formirana rješenjem federalnog ministra energije, rudarstva i industrije od 13.5.2021. godine

U izvještaju je navedeno da je kontrolom namjenskog utroška sredstava i komisijskih zapisnika utvrđeno da su sredstva od 1.628.171,71 KM namjenski utrošena u skladu s Programom i Odlukom Vlade FBiH. Na ovaj način su pravo na penziju ostvarila 93 radnika u sedam privrednih društava.

Riječ je o kompanijama Agrokomerc d.d. Velika Kladuša (494.307,36 KM za 21 radnika), BNT-TMiH Novi Travnik (22.628,30 KM za dva radnika), PS Vitezit d.o.o. Vitez (156.577,10 KM za 11 radnika), Binas d.d. Bugojno (63.648,37 za 4 radnika), Granit d.d. Jablanica (155.452,36 KM za sedam radnika), Željezara Zenica d.o.o. Zenica (249.185,62 za 12 radnika) i IP Krivaja d.o.o. Zavidovići – u stečaju (486.372,60 KM za 36 radnika).

 

Biznis.ba / FENA