Vlada FBIH

BiH

Federalna vlada prihvatila zajam za izgradnju novih kilometara koridora Vc

BiH

Vlada FBiH usvojila izvještaj o prošlogodišnjem poslovanju u energetskom sektoru

BiH

Novalić: Stvorili smo sve pretpostavke da se nastavi s gradnjom autoputa

BiH

Novalić: Doveli smo Željeznice FBiH na prag pozitivnog poslovanja

BiH

Vlada FBiH: 570 zahtjeva za promjenu cijene goriva

BiH

Vlada FBIH: Prihod namjenske industrije u FBIH 284 miliona KM

BiH

Kome i zašto smeta da Vlada ima svoj prostor i prekine plaćanje zakupa privatnicima

BiH

Tokom 2017. godine vozovima Željeznica FBiH prevezeno 355.000 putnika

BiH

Vlada FBiH - Novi javni konkurs za izgradnju poduzetničkih zona

BiH

Odobrena sredstva za penzionisanje 161 radnika Krivaje

BiH

Traži se hitno rješenje za stavljanje u funkciju NTF u Pločama

BiH

Vlada FBiH finansira izgradnju poduzetničkih zona u 20 općina

BiH

Federalna vlada o izgradnji energetskih infrastrukturnih objekata

BiH

Vlada FBiH usvojila odluku kojom se uvodi informacijski sistem u šumarstvu

BiH

Vlada FBiH donijela Odluku o zaštiti izvorišta Vrelo Krupić

BiH

Ukupno ostvareni prihodi u federalnom proračunu veći za dva posto

BiH

Vlada FBiH prihvatila korekcije okvirne energetske strategije BiH do 2035.

BiH

Vlada FBiH: Gospodarskim društvima krediti u iznosu od 800.000 maraka

BiH

Za sufinansiranje regionalne deponije Mošćanica - Zenica 225.000 KM

BiH

Vlada FBIH kupuje zgradu Energoinvesta za trajni smještaj