BiH

Džindić: Sedam zahtjeva rudara prihvatljivo, o ostalim večeras na sastanku

Autor: Biznis.ba
Džindić: Sedam zahtjeva rudara prihvatljivo, o ostalim večeras na sastanku

U Sarajevu danas zasjeda Vlada FBiH, a o zaključcima koji su doneseni na konferenciji za novinare govorio je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić.

Na početku obraćanja, kazao je da je završen proces uvezivanja staža za javna i privatna preduzeća, te da su potpuno završena dva oglasa.

Što se tiče privatnih preduzeća, a radi se o Krivaji Mobel, Konjuhu Živinice, Fortuni Gračanica, Olimpu Gračanica, Rudstroju Kakanj i Aluminiju Mostar, odobreno je blizu 1,7 miliona KM za 142 uposlenika, koji će konačno moći otići u zasluženu penziju.

A kad su u pitanju javna preduzeća BNT-TMiH Travnik, Željezara Zenica, Binas Bugojno, IP Krivaja Zavodovići u stečaju i Granit d.d. Jablanica, ukupan iznos koji je odobren je blizu milion KM, te će 61 zaposlenik nakon uplate tih sredstava otići u penziju.

- U ovoj godini smo imali 10 miliona KM za uvezivanje staža. Nažalost, sva sredstva neće biti potrošena. Pokušat ćemo do kraja godine objaviti još jedan oglas - ističe Džindić.

Navodi da je o Informaciji o stanju u rudnicima na današnjoj sjednici Vlade FBiH raspravljano skoro dva sata. Radi se o cjelokupnom presjeku stanja u rudarskom sektoru s ukupnim dugovanjima i problemima koji prate taj sektor.

U Informaciju je uključen i posljednji zahtjev Sindikata radnika rudnika u FBiH, vezano za ispunjenje 13 tačaka, kao i informacija o stanju u rudnicima.

Rasprava je bila konstruktivna, kaže Džindić, i u nju je bila uključena kompletna Vlada.

- Od ovih 13 tačaka, 7 je potpuno prihvatljivo, za dvije tačke treba izvršiti tehničko usklađivanje sa zakonskim rješenjima, da ne bismo ušli u neki dodatni problem. A o ostalim tačkama bit će raspravljano na sastanku koji je sa Sindikatom dogovoren za večeras u 19 sati u zgradi Vlade FBiH u Sarajevu.

Zaključak Vlade je bio da se formira radna grupa koju će sačinjavati premijer, ministar, direktor EPBiH, direktori svih rudnika i Sindikat, da se sjedne i razgovara o aktuelnoj problematici. Odgovor od Sinana Husića je bio da dolazi svih 9 članova Predsjedništva Sindikata. Dakle, na večerašnjem sastanku bit će razgovarano o tačkama koje u ovom trenutku nisu prihvatljive i načinu kako da se to prevaziđe - poručio je Džindić.

Direktor Elektroprivrede BiH Admir Andelija kaže da je i s aspekta preduzeća na čijem je čelu potpuno prihvatljivo 7 od 13 spomenutih tačaka koji se nalazi u zahtjevu koji je Sindikat dostavio Vladi FBiH.

- Ostalo je nejasno kako obezbijediti dodatna sredstva potrebna za izmirivanje obaveza iz ovog zahtjeva - rekao je Andelija.

Prema njegovim riječima, ključne tačke u zahtjevu Sindikata su 3, 10 i 11. U tački 3 navedeno je da se sačini plan izmirenja obaveza, odnosno uvezivanja radnog staža za sve uposlenike u rudnicima. Kao krajnji rok za izradu tog plana je 31. maj 2022. godine, a primjena bi krenula od 1. januara 2023. a bila bi završena sa 31. decembrom 2028. Tačke 10 i 11 govore o povećanju cijene uglja.

O ovim tačkama večeras će, ističe Andelija, biti raspravljeno sa predstavnicima Sindikata, jer ukoliko bi se ispunili svi zahtjevi na način kako su definisani u zahtjevu, došlo bi do drastičnog povećanja cijena električne energije.

Naveo je primjer kako bi izgledao račun za električnu energiju za jednog prosječnog kupca kada bi se prihvatilo povećanje cijene od 20 posto za ugalj i ukoliko bi Elektroprivreda BiH preuzela obavezu da izmiri poreze i doprinose u iznosu od 433 miliona KM u narednih osam godina.

Za primjer je uzeo jednog kupca iz Tuzle, čiji trenutno račun za električnu energiju iznosi 43,25 KM. Ukoliko bi bila povećana cijena uglja za 20 posto, račun bi mu se povećao na 49,77 KM, odnosno za oko 16 posto. A ukoliko bi se na to dodao i trošak od 433 miliona KM za izmirivanje poreza i doprinosa za uposlenike rudnika, njegov račun bi se povećao na 59,81 KM, što je 31 posto više nego sad.

- Tako bi naravno bilo i za sve ostale kupce, ali mi smo izdvojili ovog kupca koji mjesečno troši 264 kilowatt sata i ulazi u kategoriju subvencije od 5 KM na nivou mjeseca - rekao je Andelija.

Odgovarajući na pitanja novinara, ministar Džindić rekao je da sam poziv na razgovor i dogovor predstavnicima Sindikata, i njihov odgovor da će doći, ulijeva optimizam da će se doći do rješenja.

- Optimista sam da ćemo mi večeras doći do finalnog rješenja. Predočit ćemo zaključke sa današnje sjednice Vlade.

I naravno, sa strane Sindikata očekujem potpunu odgovornost i zalaganje da zajedno dođemo do finalnog rješenja, a to je sporazum koji će obezbijediti da i Elektroprivreda i rudnici normalno funkcionišu. Dakle, ni na čiju štetu, ni lijevo ni desno - dodao je Džindić.

Biznis.ba